Asmens duomenų apsauga

Bestmarket.lt pirkėjų prašoma pateikti asmeninę informaciją, pvz.: nurodyti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mobilaus telefono numerį, adresą. Lankytojo asmeniniai duomenys yra reikalingi, kad galėtumėme Jums pristatyti Jūsų užsakytą prekę (-es), o taip pat, esant būtinybei, susisiekti su pačiu klientu, dėl užsakymo patikslinimo.

– Jūsų asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

– Mes neperduosime Jūsų duomenų ar asmeninės informacijos tretiesiems asmenims, nebent to reikalautų įstatymai.

– Jei nenorėsite, mes nesiųsime Jums elektroninių paštu naujienų, išskyrus su Jūsų užsakymu susijusią informaciją, kurią Jums būtina žinoti.

– Jūsų asmeniniai duomenys naudojami tik užsakymo vykdymui.